فناوران عصر شبکه پاسارگاد
Networking Experts

تيم آموزش شامل اساتید مجرب با سابقه تدريس و فعاليت در پروژه های Enterprise، توانايی برگذاری دوره های Cisco را به صورت خصوصی، نيمه خصوصی و غير خصوصی به شرح زير دارا می باشد.

تيم کارشناسی ارشد شبکه دارای مدارک بين المللی مرتبط به شرح زير می باشد:
مدارک بين المللی شرکت Cisco :
      CCNA ، CCNP ، CCIP ، CCDA ، CCDP و CCIE
مدارک بين المللی شرکت Juniper :
     JNCIP-SP ، JNCIS-SP ، JNCIS-M/T ، JNCIS-ER

تیم پیاده سازی حرفه ای در زمینه:

  • Cisco
  • Juniper
  • Hp server
  • Vmware

 خدمات خاص  IOS

خدمات خاص IOS

معرفی محصولات

 امکان سنجی و مشاوره رایگان

امکان سنجی و مشاوره رایگان

تيم کارشناسی مجرب جهت نظارت بر اجرا و ارائه خدمات مشاوره ای